ความเห็น 21019

ความในใจของคนเขียน blog มข.

Charatsri
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

       ข้อเสนอแนะทุกอย่างในที่ประชุมดีมาก อยากทดรองแบบบล๊อกนี้คือมีคนเขียนหลายคนมีเป้าหมายเดียวกัน   อีกอย่างที่ได้พยายามค้นจากชุมชนที่สำเร็จของ มอ. มน. เพราะเขาใช้วิธีการประชุมและนำผลการประชุมที่ได้มีการกลั่นของแต่ละเรื่องนำมาเขียน โดยประโยชน์จากการประชุมเพื่อแบ่งปันความรู้ตกกับสมาชิก  และเมื่อสมาชิกนำไปปฏิบัติติดขัดอะไรถามกัน  ทุกคนก็อยากเข้ามาแชร์เพราะเป็นประโยชน์กับเขาโดยตรง และผู้ที่แบ่งปันความรู้ก็รู้สึกภูมิใจ    การจัดการให้เกิดชุมชนนี้ขอมอบหน้าที่ให้คุณอำนวยนะคะดิฉันยินดีช่วยทุกอย่าง อยากเห็นการเกิดชุมชนอย่างก้าวกระโดด   ฝากศูนย์เชิญเป็นทางการสัปดาห์หลังสงกรานต์ให้ทีนะคะครั้งต่อไปชุมชนจะทำกันเอง  ขอบคุณล่วงหน้า   (สงกรานต์ปีนี้จะทำการทบทวนการก่อเกิดชุมชนให้สำเร็จอย่างน้อย 2 ชุมชน)