ความเห็น 2097804

บำนาญของปราชญ์ชาวบ้าน

เขียนเมื่อ 

นับว่าท่านเป็นผู้ที่วางแผนชีวิตได้ดีนะคะ

คนเราส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้วางแผนอะไร ทำไปเรื่อยๆ

เลยไม่รู้ว่าชีวิตประสบความสำเร็จตามที่ตั้งไว้หรือเปล่า