ความเห็น 2096292

สรุปวิธีการลงบันทึกการตรวจร่างกาย Physical Examination จากการฝึกปฏิบัติ

chaweewan
IP: xxx.42.79.145
เขียนเมื่อ 

อยากได้ข้อมูลหน้านี้จะต้องอย่างไรบ้างค่ะ