ความเห็น 209499

การใช้ Visual Basic 6.0 ติดต่อกับ MySQL (VB 6 & MySQL)

เขียนเมื่อ 
ไม่มีรูป
1234 เมื่อ ศ. 30 มี.ค. 2550 @ 12:24 จาก 203.113.17.156 ลบ (208381)

ถ้าสมมุติว่าไม่มี Access,my SQLอยากรู้ว่าvbทำงานแทนAccess,my SQL ได้ไหม  เพราะมันต้องเสียเวลาในกาสร้างdbมากเลย

ตัว Accessม,MySQL เป็นตัว DBMS ครับ
ส่วน VB เป็น Programming จึงเอามาแทนกันไม่ได้ครับ

 นองเสียจากว่าคุณจะใช้ VB เขียน DBMS ขึ้นมาเอง