ความเห็น 2094528

มุมหนึ่ง…ของชีวิต ที่ทะเลอันเงียบสงบ

เขียนเมื่อ 

                 *** ฝากดอกไม้แทนความระลึกถึงนะคะ ***