ความเห็น 2092824

ข้าวต้มมัด : โจทย์การเรียนรู้ของคนต่างวัยในงานบุญหอพักของชาว "มมส"

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ พี่ครูครูอรวรรณ

เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับกับแนวคิดนี้

เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่เนียนจริงๆ  ในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน

ไม่เพียงเทานี้ครับ...กิจกรรมอื่นๆ ก็ล้วนสะท้อนภาพชีวิตและแนวคิดเช่นนี้ เป็นต้นว่า เย็บพานบายศรี  ก็ด้วยเหมือนกัน  ใครมีใบตอง, มีฝ้าย หรือด้ายขาวก็หยิบจับมาช่วยกัน

ผมว่า เป็นความเรียบง่าย..งดงาม และมีพลัง ครับ