ความเห็น 2089900

ข้าวต้มมัด : โจทย์การเรียนรู้ของคนต่างวัยในงานบุญหอพักของชาว "มมส"

เขียนเมื่อ 

มาส่งกำลังใจให้ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน

ที่เรียบง่าย  แต่ทรงไว้ด้วยคุณค่าและความหมาย

เป็นกุศโลบายของคนโบราณที่เนียนจริงๆ  ในการเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชนนะคะ