ความเห็น 2088616

มุมหนึ่ง…ของชีวิต ที่ทะเลอันเงียบสงบ

เขียนเมื่อ 

สวัสดี ครับ คุณถาวร

บันทึกนี้ ...ทำให้ตะหนักว่า...ธรรมชาติ คือสิ่งที่วิเศษที่สุดที่ชีวิตสัมผัสได้

..

ขอบคุณ คุณถาวร ครับ