ความเห็น 2088191

ข้าวต้มมัด : โจทย์การเรียนรู้ของคนต่างวัยในงานบุญหอพักของชาว "มมส"

สวัสดีค่ะอาจารย์

  • ดีใจที่ได้อ่านบันทึกของอาจารย์ค่ะ
  • คิดว่านิสิตทุกคนคงอิ่มบุญ อิ่มใจ ในการทำความดี
  • เขาอาจจะเหนื่อยในการทำงาน
  • แต่ผลของงานน่าจะเกินคุ้ม
  • เป็นงานบุญที่แสดงออก และดำรงไว้ซึ่งวิถีชีวิตไทย ๆ ได้ดี น่าชื่นชมจริง ๆ ค่ะ
  • อาจารย์สบายดีนะคะ  ระลึกถึงเสมอค่ะ