ความเห็น 20867

การจัดการความรู้ขององค์กร

วรชัย หลักคำ
IP: xxx.172.184.2
เขียนเมื่อ 
ในแผนกวิชาเล็กๆแห่งหนึ่งของวิทยาลัยเทคนิคสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ได้มีการปรึกษาหารือนโยบายเบื้องสูงว่าอย่างนี้เราจะทำอย่างไรในศักยภาพของพวกเรา ก็ได้ข้อสรุปว่า  ควรทำหลักสูตรเฉพาะของเราเองโดยให้เนื้อหาและจุดประสงค์คงเดิม  ทำสื่อการสอนแบบของเราเอง  ร่วมกันทำสื่อการสอนบางคนเก่งคิด บางคนเก่งพิมพ์ บางคนเก่งค้นคว้า ก็ร่วมมือกันทำสนุกดี