ความเห็น 2084081

ขั้นตอนการเลี้ยงปลาดุกบิ๊กอุยในบ่อพลาสติกขนาดเล็กปูด้วยพลาสติก

เสียดาย ไม่ใช่บ้านหนองฮีใหญ่

ไม่งั้น จะเป็นครูบ้านนอกแน่ๆ ครับ