ความเห็น 2071212

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณน้องpoo

  • ค่ะ ทั้งสามวิชา รวมทั้งงร.ด.
  • ล้วนมีจุดมุ่งหมายในการฝึกผุ้เรียนให้มีวินัย
  • มีใจอาสา จิตสาธารณะ
  • ขอบพระคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ค่ะ.