ความเห็น 2071202

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

อรุณสวัสดิ์ค่ะพี่แป๋ม

ยุวกาชาดมาอ่านความรู้ใหม่ของลูกเสือค่ะ  ชอบๆ scout

 S  ย่อมาจาก  Sincerity          แปลว่า  ความจริงใจ    
                C  ย่อมาจาก  Courtesy         แปลว่า  ความสุภาพอ่อนโยน
                O  ย่อมาจาก  Obedience    แปลว่า  การเชื่อฟัง
                U  ย่อมาจาก  Unity                แปลว่า  ความเป็นใจเดียวกัน
                T  ย่อมาจาก  Thrifty               แปลว่า  ความประหยัด 

... วิชายุวกาชาด ลูกเสือ เนตรนารี ล้วนมีเป้าหมายรวมร่วมเพื่อ จิตสาธารณะ ... ชื่นชม เป็นกำลังใจให้ครูพี่ กับกิจกรรม เพื่อ อนาคตของชาติ  ขอบคุณค่ะ