ความเห็น 2070872

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะ คุณวัลลภ ตังคณานุรักษ์ (ครูหยุย)

  • แป๋มเห็นด้วยกับคุณครูหยุยเต็มๆ
  • เรื่องลูกเสือ เนตรนารี การฝีกวิชาทหาร (ร.ด.)
  • ที่จะฝึกระเบียบวินัย ให้เป็นผู้รู้จักการเสียสละ มีความเมตตา
  • เป็นการสอนให้เด็กให้เป็น"มนุษย์"ที่สมบูรณ์ค่ะ
  • ขอบพระคุณคุณครูหยุยที่แวะมาเยี่ยมที่นี่นะคะ.