ความเห็น 2070646

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

ครูแป๋มครับ ผมสนใจเรื่องลูกเสือ เนตรนารี การฝีกวิชาทหาร (ร.ด.)มาก เพราะผมเชื่อว่านอกเหนือจากเรื่องระเบียบวินัยแล้ว การเสียสละ ความเมตตา จะได้จากการที่เด็กๆ สัมผัสกับวิชาเหล่านี้ครับ