ความเห็น 206981

แคลเซียม คนไทยกินพอหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณ... คุณไม่ระบุชื่อและท่านผู้อ่านทุกท่าน

 • นมถั่วเหลืองมีแคลเซียมน้อยกว่านมวัว

ถ้าเทียบคุณค่า...

 • น้ำนมวัวปริมาณ 1 ถ้วย / 240 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) ให้แคลเซียมประมาณ 30% ของที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน
 • นมวัวชนิดไม่มีไขมัน หรือไขมันต่ำจะมีแคลเซียมสูงกว่าชนิดไขมันเต็มส่วนดังนี้
 • นมไขมันเต็มส่วน 290 mg (มิลลิกรัม)
 • นมไขมันต่ำ 2% > 297 mg
 • นมไม่มีไขมัน 0% > 302 mg
 • แนะนำให้ดื่มนมไขมันต่ำ หรือนมไม่มีไขมัน ไม่แนะนำให้ดื่มนมไขมันเต็มส่วน เนื่องจากไขมันนมมีไขมันอิ่มตัวสูง

นมถั่วเหลือง...

 • นมถั่วเหลืองปริมาณ 1 ถ้วย / 240 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) มีแคลเซียมประมาณ 10 mg (มิลลิกรัม) หรือประมาณ 1 ใน 30 ของนมวัว
 • ให้แคลเซียมประมาณ 0.1 % ของที่ร่างกายต้องการใน 1 วัน

เต้าหู้...

 • เต้าหู้ งาดำ ปลาตัวเล็กตัวน้อยให้แคลเซียมได้ดีกว่านมถั่วเหลือง
 • ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการเสริมแคลเซียมเข้าไปในนมถั่วเหลือง ทำให้นมถั่วเหลืองมีแคลเซียม และแร่ธาตุสูงขึ้นมาก (โปรดดูจากข้างกล่องนม)

ที่มา: