ความเห็น 2069187

๒๔๗.1 กรกฎาคม : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ.

เขียนเมื่อ 

ท่าทางแม่เสือมุ่งมั่นจริงจังมาก...เท่เลย

ขอบคุณกับบันทึกร่วมรำลึกถึงวันลูกเสือแห่งชาติค่ะ

ฝันดีนะคะ