ความเห็น 2068386

ตัวอย่างแผนการสอนแบบ BBL ภาษาไทย ป.2

นงค์ลักษณ์ สมศรี
IP: xxx.172.199.254
เขียนเมื่อ 

เรียน ครูอ้อ รบกวนขอแผนการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทยชั้น ป.2 ภาคเรียนที่ 1/2553 ได้ใหมคะ