ความเห็น 206138

โลกกว้างใหญ่แต่หาพื้นที่ของตัวเองไม่เจอ

เขียนเมื่อ 
ขอบคุณครับก็จะพยายามเขียนอีกครับ