ความเห็น 2059169

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะคุณเพชรน้ำหนึ่ง

ใช่ค่ะ เมื่อการแลกเปลียนเกิดขึ้น ทำให้เราได้แนวคิดและเกิดความรู้ใหม่ อยากเขียน อยากเล่าเรื่องนั้น ๆ ต่อ

หรืออาจได้ต่อยอดทางความรู้ไปเรื่อย ๆ พี่คิมก็เป็นแบบนี้ค่ะ อ่านไปอ่านมา เออน่า...เราก็มีเรื่องคล้าย ๆ กัน

พี่คิมชอบหาความรู้จากนักเกษตรไปสอนเด็ก ๆ ค่ะ เช่นการปลูกข้าว ปลูกพืชผักและการทำดินปุ๋ยจากเกษตร(อยู่) จังหวัดและสิงห์ป่าสักค่ะ

ขอขอบคุณค่ะที่มาแลกเปลี่ยนและให้กำลังใจ