ความเห็น 2059075

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

ครูเอี้ยงประกายดาว
IP: xxx.172.16.114
เขียนเมื่อ 

เป็นกำลังใจให้ครูคิมนะค่ะ

ผลงานการเขียนของคุณครูทำให้หลายๆคนได้ทราบเรื่องราวจากเรื่องเล่าของคุณครู

ทำให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน คุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีห้กับครูอีกหลายคน