ความเห็น 205892

Singing Gecko

เขียนเมื่อ 

ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.บัญชา

  • เป็นการแสดง(เข้าใจว่า กบ)ประกอบเพลงที่น่าสนใจมากครับ
  • บางทีต่อไป Go2know อาจจะมีเพลง หรือการแสดงไว้เป็นเครื่องหมายการค้า หรือโฆษณา (jingle) ได้

ขอขอบพระคุณครับ...