ความเห็น 205890

ความรู้เรื่อง ผู้สูงอายุ

สายใจ โอกาศรัตน์
IP: xxx.157.65.52
เขียนเมื่อ 

 เรียน คุณหมอนนท์

 ดิฉันสายใจ ปัจจุบันนี้ทำงานที่กลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ สำนักส่งเสริมสุขภาพ วันนี้ได้เข้ามาอ่านข้อมูลต่างๆ ใน http://gotoknow.org ของคุณหมอ แล้วเผอิญได้เข้าไปอ่านที่คุณหมอสรุปประเด็นในการประชุมเรื่องผู้สูงอายุที่ รร.ริชมอนด์ คุณหมอสรุปได้ดีมากคะ อ่านเข้าใจง่ายดีคะ ถ้าทางกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุจะขออนุญาตินำข้อมูลที่คุณหมอสรุปมาใช้ประกอบให้สรุปรายงานการประชุมของกลุ่มนะคะ

 ในการนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอที่กรุณาสร้าง เว็บไชด์และนำข้อมูลของอนามัยผู้สูงอายุมาลงเพื่อเผยแพร่งานอนามัยผู้สูงอายุให้เป็นที่รู้จัก

 

ขอขอบพระคุณคุณหมอมา ณ ที่นี้ด้วย

ด้วยความนับถือ

ตัวแทนกลุ่มอนามัยผู้สูงอายุ

28/03/2550