ความเห็น 2058319

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 
  • ...สวัสดีครับ   พี่คิม...
  • ...ผมเองก็ไม่ค่อยจะคุ้นเคยหรือเปิดเผยเท่าไรหรอกครับ แต่มีคนมาชวนโดยเฉพาะคนที่อยู่ใกล้ตัวพี่คิมนั่นแหละชักชวน...
  • ...ผมจึงทำการเขียนแบบระบายออกเสียบ้าง สนุกบ้าง อะไรทำนองนี้...
  • ...ก้อทำให้เรามีความระมัดระวังเพราะเป็นการเผยแพร่ต่อสาธารณะ...
  • ...ที่สำคัญทำให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีมิตรภาพ กับคนที่เรายังไม่รู้จักมากขึ้นด้วยครับ...