ความเห็น 2057501

กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ.ศ. 2548

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณค่ะ ที่เข้ามาเยี่ยมชมและกรุณาชี้แนะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎกระทรวงฉบับนี้ ปรากฎในบันทึกที่ 3 ค่ะ