ความเห็น 2056732

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 

แฮ่ๆๆๆๆๆ เหมือนเจ้าหนี้มาเยื่ยม ยังไม่ได้ไปโอนเงินค่าเสื้อให้เลยครับ แฮ่ๆๆๆๆๆๆ