ความเห็น 20565

การเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ เสริมสร้างหรือทำลายการศึกษา

อุมาพร
IP: xxx.12.97.120
เขียนเมื่อ 

ความหมายกลุ่มเด็กหัวแหลม  หมายถึงเด็กเรียนเก่งหัวไวสอนอะไรก็รู้เรื่องกลุ่มหัวทู่ก็ตรงกันข้ามคือสอนอะไรก็ไม่ซึมซับ คุณถามว่าสอนอย่างไรให้ได้รับรู้เท่าเทียมกัน  

1.ในความเป็นจริงของธรรมชาติมนุษย์นั้นไม่มีอะไรเท่าเทียมกันดังนั้นไม่ว่าคุณจะสอนอย่างไรแม้เด็กในกลุ่มเดียวกันก็มีความรู้ไม่เท่ากันแน่นอน

2.ตัววัดความรู้ใช้อะไรวัดจึงจะเที่ยงตรง..ข้อสอบ?

การสอนให้เรียนรู้จึงมีปัจจัยหลายอย่างมาเกี่ยวข้องกันอย่างแรกครูหรือผู้สอนต้องตั้งใจจริง  แน่วแน่ วิเคราะห์ปัญหาปัจจัยที่ทำให้เกิดความไม่อยากรู้ในตัวผู้เรียนให้หมดหรือจนไม่เป็นอุปสรรคในการอยากเรียนรู้ ปลุกเร้าให้ผู้เรียนกระหายใคร่รู้ให้ได้แล้วจัดการมอบหมายให้ กลุ่มเด็กหัวแหลม  ช่วยเหลือกลุ่มหัวทู่  จัดให้เขาได้เรียนรู้ด้วยกันช่วยเหลือกันได้คะแนนร่วมกันโดยมีครูชี้แนะแต่ต้องระวังอย่าเข้าไปจัดการจนทำลายสัมพันธภาพการช่วยเหลือของกลุ่มและระวังไม่ให้เกิดปัญหา และจงเลือกใช้ตัววัดที่เป็นธรรมคุณจะประสบความสำเร็จ ถ้าครั้งเดียวไม่ได้ผลอาจต้องใช้หลายครั้งและวัตถุประสงค์ต้องชัดและไม่มากเกินไป