ความเห็น 2056360

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะน้องเกษตร(อยู่)จังหวัด

ขอขอบคุณสำหรับแรงใจ แรงเชียร์ที่มากล้นค่ะ ลบออกไปแล้ว ๑๐๐๐๙  เม้นท์เพาะของเกษตร(อยู่)จังหวัด  ฮาอีกรอบ