ความเห็น 2055976

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 

ยังจำได้ดี ที่รู้จักกันเพราะการได้ไปอ่านเรื่องดีดีที่น่าสนใจของพี่ครูคิมค่ะ