ความเห็น 2055951

๕๙๓.เล่าเรื่องการเริ่มเขียนบล็อก

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะ  พี่คิม
  • ชื่นชมและประทับใจในตัวตนที่เป็นธรรมชาติของพี่คิมค่ะ
    สิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือ  "การเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง"   พี่คิมหมั่นเยี่ยมเยือน
    และทักทายน้องหน่อยก่อนเสมอ... บางครั้งรู้สึกเขินต้องไปเยี่ยมคืนบ้าง
    ได้เห็นแบบอย่างที่ดีจากการอ่านบันทึกของพี่คิมเสมอค่ะ
  • ขอบพระคุณสำหรับบันทึกดี ๆ จากชีวิตจริง  และไมตรีจิตที่มีให้กันตลอดมาค่ะ