ความเห็น 204951

การรักษาโรคเบื้องต้น.....ที่ไม่ใช่แค่เบื้องต้นจริงๆ

เขียนเมื่อ 
ตอนนี้มาเป็นนักเรียน NP ขณะนั่งเรียนดูเหมือนต้องเป็นเครื่องถอดรหัส ทีต้องแปลงความรู้เฉพาะทางแต่ละสาขา ไปสู่ความเข้าใจตามสถานการณ์จริงที่ต้องเผชิญนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับความเป็นคนของแต่ละคน ทั้งผู้รับบริการ เพื่อนร่วมงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและแก้ปัญหาได้ตรงจุดบ้าง ต้องใช้เวลา ความรู้ ความเข้าใจ ความอดทน