ความเห็น 2047923

ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงทะเลภาคใต้ตอนบน จังหวัดชุมพร

เด็กเล
IP: xxx.113.86.139
เขียนเมื่อ 
สอบถามครับ

การจับจองพื้นทีชายฝั่งเพื่อเลี้ยงหอย ผิดกฏหมายมั้ยครับ