ความเห็น


ภาพวาระการประชุมครั้งที่ 5/2553

คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารชูชาติกำภู

วันที่ 15 เดือนมิถุนายน พ.ศ.2553

วาระที่1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

     1.1 แนวคิดในการดำเนินงานโครงการ

     1.2 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

     1.3 รายชื่อเกษตรกรและผู้นำชุมชน

วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม

วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องและติดตาม

     3.1 การเตรียมการในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

     3.2 การดำเนินการโครงการวิจัยและพัฒนา

แนวคิดในการดำเนินงานโครงการ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี