ความเห็น 20419

การจัดการความรู้ขององค์กร

wanvimol kongsuwan
IP: xxx.28.180.201
เขียนเมื่อ 

   ข้าพเจ้าทำงานเป็นพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลศิริราชตั้งแต่จบการศึกษามาเป็นเวลา 10 ปี ความประทับใจในการทำงานคือ การได้แสดงบทบาทของนักวิจัยอย่างเต็มที่ เนื่องจากโรงพยาบาลศิริราชเป็นโรงพยาบาลระดับมหาวิทยาลัย จึงต้องเป็นต้นแบบของการดูแลรักษาผู้ป่วย โดยใช้หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นสำคัญ ดังนั้นองค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยเป็นองค์ความรู้ที่คิดค้นโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเชื่อถือ สามารถอ้างอิงได้ และเป็นที่ยอมรับในองค์การ เป็น Emplicit knowledge งานวิจัยทุกชิ้นของข้าพเจ้ามิใช่เพียงที่อยู่แต่บนขั้นวางหนังสือเท่านั้น แต่ได้มีการนำไปใช้ปฏิบัติจริงและเกิดประโยชน์ต่อองค์การมากมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจ แต่เหนือไปกว่านั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าภูมิใจมากกว่าคือการได้นำผู้ร่วมงานคนอื่นๆเข้ามามีส่วนร่วมในการทำวิจัยด้วย เป็นการได้แลกเปลี่ยนความคิด มุมมองต่างๆ ทำให้งานวิจัยมีความหลากหลาย ทั้งจากรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์มากกว่าและรุ่นน้องที่มีความคิดที่บางครั้งเราคิดไม่ถึง มีวิธีการทำให้ทุกคนมีส่วนร่วม ดังนี้

1. มองปัญหาของงานให้ออก

2. หาคนที่ประสบปัญหาและให้ความสำคัญกับปัญหาเหมือนเรา

3. พยายามนั่งคุยปัญหาเรื่องนี้ด้วยกันบ่อยๆ

4. พยายามมองหาทางแก้ไขวิธีต่างๆร่วมกันหลายๆวิธี

5. ชวนให้มาทำ pilot study เล็กๆร่วมกันเพื่อหาทางเป็นไปได้ของการทำวิจัย

6. สุดท้าย!....ชวนกันทำงานวิจัย..... สำเร็จตามแผน

  ด้วยวิธีการเช่นนี้ทำให้เราเรียนรู้ถึงการนำ Tacit Knowledge ไปสู่ Emplicit knowledge ในขณะเดียวกันก็นำ Emplicit knowledge ไปสู่Tacit Knowledgeเช่นกัน ในอดีตเราไม่เคยรู้จัก KM COP LO มาก่อน แต่จากวัฒนธรรมขององค์การที่ปลูกฝังให้เราเป็นคนที่ต้องเรียนรู้ตลอดเวลา ปัจจุบันก็พบว่าการเรียนรู้ร่วมกันลักษณะนี้คือ KM โดย COP และนำไปสู่ LO ในที่สุด