ความเห็น 20389

งานที่เรา "รัก" ที่จะทำ

ชายขอบ
IP: xxx.113.77.4
เขียนเมื่อ 

     การดำเนินงานร่วมกับชุมชนและองค์กรในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดำเนินงานสุขภาพจิต (Appreciation Influence Control: AIC) คืออะไร สนใจนะครับ พอจะย่อ ๆ ให้ฟังได้ไหมครับ