ความเห็น 20359

การจัดการความรู้ขององค์กร

สมานใจ ขันทีท้าว
IP: xxx.139.223.18
เขียนเมื่อ 

สำหรับผู้เขียนแล้ว Tacit Knowledge ที่นำมาใช้จะเป็นช่วงที่ผู้เขียนทำงานใน บ.ไทยแมล่อนเท็กซ์ไทล์ แผนกcomputer ซึ่งกระบวนการ Tacit Knowledge พอจัดลำดับความสำคัญดังนี้

     1. Individual Knowledge ความรู้เฉพาะบุคคล เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวพนักงานแต่ละคน หรืออยู่ในตัว programmerแต่ละคนอยู่แล้ว ซึ่งใน บ.แมล่อนเท็กซไทล์นั้นจะมี programmer ประมาณ 8-9 คน จะดูแลแต่ละ program เช่น program เงินเดือน จะมี programmer ดูแลประมาณ 4 คน รวม 6 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทจะมีคนงานประมาณ 3000 คน บางบริษัทก็มีคนงานเป็นหมื่น ส่วนprogrammerที่เหลือก็จะดูแล program บัญชี ต้นทุนการผลิต การผลิตในโรงงานเป็นตน ดังนั้นแต่ละคนก็จะมีความชำนาญในการเขียน programที่ตนเองถนัด

     2. Orgnizational Knowledge ความรู้ขององค์กร เป็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานที่อยู่ในกล่ม ซึ่งทำให้เกิดเป็นความรู้โดยรวมขององค์กร ในกระบวนการนี้ แผนกคอมพิวเตอร์นำมาใช้มาก เพราะเมื่อในแผนกมีคนที่มีความรู้มาก ต้องมีการแลกเปลี่ยน เพราะในบางครั้ง Progrm เกิด Error ขึ้นมาโดยไม่รู้สาเหตุและไม่สามารถจะแก้ไขได้ ก็จะมีการมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันว่า programmer คนไหนเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมและแก้ไขอย่างไร ถ้ามีคนเคยเจอปัญหาแบบนี้ก็จะบอกกันว่าเขาแก้ไขแบบนี้นะ หรือปัญหาอาจไม่เหมือนกันทีเดียวอาจใช้วิธีแก้ไขแบบนี้อาจจะใช้ได้ ซึ่งกระบวนการนี้ progrmamer เงินเดือนจะใช้มากที่สุด เพราะ program เงินเดือนนั้น จะให้มีการเพิ่มหรือแก้ไขทีคล้ายกันแต่จะไม่เหมือนกันทีเดียว เช่น เบี้ยขยัน ที่ต้องเช็ดคนงานที่เข้างานเป็นกะ หรือแม้แต่ประกันสังคนที่มีการเปลี่ยนแปลง ทุกคนจะมีคิดรวมกันว่าจะเขียนเป็นแนวไหน แล้วก็สรุปเขียนเป็น Flow chart ของ Loop นั้นมาแล้วแต่ละคนก็จะไปเขียนใน โปรแกรมของแต่ละบริษัทที่จะมีข้อแม้แตกต่างกันนิดหน่อย ดังนั้น Flowchart อันนั้นก็จะเป็นองค์ความรู้ใหม่ของแผนกขึ้นมา อันนำไปสู่กระบวนการต่อไปคือ

    3.Structural Knowledge ความรู้ที่เป็นระบบ ซึ่งในกระบวนการนี้ ผู้เขียนมีความเห็นว่า Flow chart ที่แผนกคอมพิวเตอร์ได้ทำไว้ เพื่อที่จะให้ programmer มาอ่านแล้วเข้าใจตรงกัน เป็นความรู้ที่เป็นระบบ เพราะผู้เขียนก็จะกลับไปดู flow chart นี้ถ้าเขียนโปรแกรมแล้วงงเอง