ความเห็น 2033047

การเงินส่วนบุคคล

ปาณิสรา
IP: xxx.53.193.153
เขียนเมื่อ 

ขอความอนุเคราะห์ช่วยจัดส่งสื่อการเรียนการสอนวิชาการเงินช่วยบุคคลด้วยค่ะ ต้องการนำไปใช้สอนกับนักศึกษา ขอพระคุณเป็นอย่างสูง จาก ปาณิสรา เนตรสนอง วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี

ที่อยู่ 5/10 ถ.พหลโยธิน (เลี่ยงเมืองสระบุรี) ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000