ความเห็น 2030043

ระยะสุดท้ายของชีวิต

เขียนเมื่อ 

มาชื่นชมผู้ส่งจิตผู้ตายสู่สุคติด้วยวิถีพุทธค่ะ...เป็นประสบการณ์ที่เป็นแบบอย่างของการเจริญมรณานุสติทุกขณะจิตนะคะ..ขอผลบุญกุศลนี้ส่งให้คุณจงมีความสุขตามที่ปรารถนทุกประการค่ะ..