ความเห็น 2025240

ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จาก สกอ. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ปังปอนด์
IP: xxx.8.233.211
เขียนเมื่อ 

จบโทด้านวิทยาศาสตร์ (รังสี) จะต่อปริญญาเอกทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นสาขาวิชาที่ สกอ พิจารณาหรือไม่คับ