ความเห็น 2024712

ดอกพุด

เขียนเมื่อ 

แวะมาสูดดมความหอมของดอกพุด...

และมาชื่นชมความมีเสน่ห์ของสีขาว

ที่บ้านมีดอกที่มีกลิ่นหอมหลายชนิดเหมือนกัน เช่น โมก  จำปี  มะลิ ลีลาวดี

สำหรับดอกพุดก็มีพุดซ้อน  พุดพิชญาและพุดสามสีค่ะ  โดยเฉพาะพุดสามสีถ้าออกดอกพราวเต็มต้นล่ะก็   หอม....มาก