ความเห็น 2023618

ตามไปให้กำลังใจเกษตรกรในชุมชนห้วยน้อย

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณครับน้องมุ่ยฮวง
  • ที่ได้แวะมาทักทายและลปรร.
  • เห็นด้วยครับณ.ปัจจุบันเราควรต้องลงไปร่วมกับกลุ่มอาชีพในเวทีลปรร.
  • ต้องประสานให้คนในชุมชนได้รู้และเข้าใจว่าคนที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละเป็นผู้มีความรู้
  • ส่วนใหญ่ชุมชนมักจะมองหรือหวังให้ผู้อื่นที่อยู่นอกชุมชนยื่นมือมาช่วยเหลืออยู่ร่ำไป ซึ่งอาจจะเป็นจุดอ่อนของภาครัฐเราบางครั้งที่เคยมุ่งการให้ปัจจัยฯ...มากกว่าการให้ความรู้และการพัฒนาแนวคิด-วิธีคิดนั่นเอง
  • สำหรับการถอดองค์รู้นั้นแน่นอนครับความจริงเราเองก็ต้องการที่จะไปถอดองค์รู้
  • แต่ก็มีข้อจำกัดหลายประการนะครับจากการลงไปร่วมเวทีลปรร.กับกลุ่มอาชีพ

     ท้ายนี้ขอให้น้องมุ่ยฮวง จงมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีความสุขกับงานที่ทำนะครับ