ความเห็น 20226

การจัดการความรู้ขององค์กร

บัณฑิต หมั้นทรัพย์
IP: xxx.22.11.35
เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ที่เคารพ

การทำงานในองค์กรของผมเองมักจะมีการจัด work shop สำหรับการทำงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยในส่วนงานของฝ่ายขายจะมีการจัดงาน S & M จะเป็นการให้คนที่ประสบความสำเร็จในองค์กร ได้ทำการ share ของมูลข่าวสาร รวมถึงกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการทำงาน ให้ประสบความสำเร็จ โดยตนเองมักจะได้ให้ความร่วมมืออย่างสมำเสมอ ในด้านการขาย solution และ customer satisfaction รวมถึงการบริหารจัดการทีมงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ในส่วนประสบการณ์ของตนเองในอดีตที่ผ่าน เกิดขึ้นในขณะที่เริ่มทำงานใหม่ เมื่อ 7 ปีที่ผ่านในขณะที่ระบบ Local area network เริ่มมีบทบาทมากขึ้น มี solution ใหม่ เกิดขึ้นมากมาย ในขณะนั้น โรงพยาบาล saint louis มีการสร้าง อาคาร 100 ปี บารมีบูญ มีทั้งสิ้น 24 ชั้น และเชื่อมต่อกับอาคารเก่า จำนวน 7 อาคาร โดยผมได้เป็นคนนำเสนอโครงการนี้จำนวน 2000 port lan ซึ่งถึงว่าเป็นโครงการที่ใหญ่มาก และมีคู่แข่งขันมากราย ในสุดท้ายผมได้ชนะโครงการนี้มา ซึ่งในขณะนั้นเป็นคู่แข่งขันที่อายุน้อยที่สุด และสามารถเอาชนะผู้ใหญ่ หลาย ๆ คนที่อยู่ในวงการมากกว่า 20 ปี ทำให้เกิดความภูมิใจมาก และยังคงสร้างผลงานในการชนะงานเรื่อยมาก ปัจจุบันก็ยังคงเป็นคนจัดการระบบ internet ของ บริษัท True ซึ่งกว่า 90 % เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้การดูและของผม และยังนำเข้าผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างต่อเนื่อง เพราะสิ่งที่ผมมักจะยึดถือ และบอกกับตนเองเสมอในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จ คือ ความไม่ย่อท้อ เพราะผมยังเชื่อว่าพระอาทิตย์ยังขึ้นทุกวัน ถ้าวันนี้ไม่ได้ พรุ่งนี้ก็ต้องได้ ขอให้ตั้งใจทำให้ดีที่สุด ซึ้งในปัจจุบันนี้ผลงานของผมเองก็ได้เป็นที่ยอมรับในตลาด IT ประเทศไทย ได้สัมผัสก้บผู้บริหารระดับสูงขององค์กร Telecom อย่างสมำเสมอ และ มีทีมงานที่แข็งแกร่งในการทำงาน เพราะเราจะได้อย่างมั่นคง เราก็จำเป็นที่จะต้องมีแขนขาที่แข็งแกร่ง นั่นคือทีมงานที่ดี และสามารถที่จะไว้ใจกัน งานใดก็ตามไม่สามารถทำได้ลุล่วง โดยปราศจากความร่วมมือ ของผู้ใต้บังคับบัญชาที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกัน

ขอบคุณมากครับ