ความเห็น 202231

ทฤษฎีโลกใบเล็ก หรือ Six Degrees of Separation

เขียนเมื่อ 
ดิฉันเคยได้ยินหลักการอันนี้มาพักหนึ่งแล้วค่ะ แล้วก็เคยสงสัยเหมือนกัน แต่ตอนหลังๆ ก็มาพบว่าโลกค่อนข้างกลมจริงๆ คือรู้จักกันไปมาไม่น่าจะเกิน 6 ทอดจริงๆ แต่ทฤษฎีนี้อาจใช้ได้เฉพาะกับคนที่รู้จักคนมากๆ