ความเห็น 2019132

รับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.

พันธ์
IP: xxx.25.99.174
เขียนเมื่อ 

ไม่ทราบว่าจะเปิดรับสมาชิกที่อายุเกิน 35 ปี อีกเมิ่อไหร่ เพราะที่เปิครั้งที่แล้วมีเหตุขัดข้องสมัครไม่ทัน