ความเห็น 2017073

ภาษาโคราช

บักเทิ้ง
IP: xxx.46.123.252
เขียนเมื่อ 

ผมเด็กโคราชบ้านเอ๋ง อ.เสิงสาง ดอกเด๋ คนกะบ้านเขากะพูดกั๋นกะนี้แหละ