ความเห็น 2015774

อะไร .?.. คือระบบ CAD/CAM ที่ดี : แล้วจะพิจารณาจากอะไร..?

badsbaslm sjda
IP: xxx.9.96.225
เขียนเมื่อ 

รับสอนเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม AutoCAD 2D - 3D

Drawings by computer. AutoCAD 2011

Training AutoCAD by Autocadscale

ทั้งในและนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด

โดย ศราวุธ ดวงลี ( ผู้ลงประกาศสอนเองโดยตรง )

Tel. 0810164422

Tel. 0810164422

Tel. 0810164422

แวะเข้าชมเว็บไซต์ ตารางเรียน และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน ได้ทีลิงค์ข้างล่างนี้

http://autocadscale.igetweb.com/

http://autocadscale.igetweb.com/

เรียน AutoCAD เพียง คอร์สละ 3,500 บาท ( รับรองผล 100%)

เรียน AutoCAD เพียง คอร์สละ 3,500 บาท ( รับรองผล 100%)

๑. การเขียนแบบทางวิศวกรรม ( Engineering Drawing )

นำเอาไปใช้ในงานเครื่องจักรกลมากกว่าอย่างอื่น การเขียนแบบชนิดนี้แยกออกได้ดังนี้

๑.๑ การเขียนแบบเครื่องกล

๑.๒ การเขียนแบบงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า

๑.๓ การเขียนแบบเครื่องยนต์

๑.๔ การเขียนแบบงานแผนที่และช่างสำรวจ

๑.๕ การเขียนแบบงานช่างกลและโลหะแผ่น

๒. การเขียนแบบทางสถาปัตยกรรม ( Architectural Drawing )

เป็นการเขียนแบบทางด้านก่อสร้าง แยกงานเขียนแบบชนิดนี้ออกได้ดังต่อไปนี้

๒.๑ การเขียนแบบโครงสร้าง

๒.๒ การเขียนแบบสัดส่วนของรูปต่างๆ

๒.๓ การเขียนแบบภาพหวัด

- ทำความรู้จักกับชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม

- ชุดคำสั่งพื้นฐานของโปรแกรม

- หลักการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานและปรับเปลี่ยน แก้ไข

- เขียนงานจริง ไปพร้อมกับการเรียนรู้ ทั้งงาน Sketch และความเข้าใจในรูปด้าน

- เขียน Top, Front, Side ( Iso และ Perspective )

- นำคำสั่งที่เรียนไปมาประยุกต์รวมกันทั้งหมด

- เริ่มการเขียนงานด้วยตัวเอง โดยจะสอนหลักการการเขียนแบบประกอบ

- จัดรูปแบบการนำเสนอ พร้อมแจงรายละเอียดให้เรียบร้อย พร้อม Dimension Style

- สร้าง Block ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงานเพื่อเก็บไว้ใช้งานต่อไป

- สร้าง กรอบกระดาษการ Plot งานด้วยแบบ Style ของคุณเอง

- Plot Style Table Edit

- การพิมพ์แบบ Plot งานเข้า Scale , Fit to paper , PDF

- แนะแนวขั้นตอนการนำไฟล์ DWG ไปใช้กับโปรแกรมอื่น เช่น เครื่อง CNC ชนิดต่างๆ

- รับรองผล 100%

- เน้นผู้เรียน เป็นรายบุคคล

- เรียนซ้ำฟรี ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

- กำหนดเวลาเรียนเองได้

- ไม่มีความรู้ด้านนี้เลยก็เขียนได้

- ผู้ลงประกาศสองเองโดยตรง

http://autocadscale.igetweb.com/

http://autocadscale.igetweb.com/

ติดต่อได้โดยตรง 081 016 4422 /ศราวุธ ผู้สอน

ติดต่อได้โดยตรง 081 016 4422 /ศราวุธ ผู้สอน