ความเห็น


ชื่อ นายสินธพ จินดาหลวง 52741213

โรงเรียนดี

1.มีผู้นำที่วิสัยทัศน์กว้างไกล

2.ผ.อ.เป็นคนที่เอาใจใส่กับงานอย่างจริงจัง

3.ครูผู้สอนทุกคนมีความจริงจังกับการสอน

4.ครูผู้สอนมีความจริงใจกับนักเรียน

5.สภาพแวดล้อมห่างไกลจากอบายมุข

6.ชุมชนรักโรงเรียน

โรงเรียนไม่ดี

1.มีผู้นำที่ทำงานเช้าชามเย็นชาม

2.ครูผู้สอนทำงานให้ผ่านไปวันๆ

3.โรงเรียนไม่มีระเบียบวินัย

4.นักเรียนไม่สนใจการเรียน

5.ไม่มีการทำการประเมิน ก่อนเรียน,หลังเรียน

6.ไม่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี