ความเห็น


มาเรียนรฝู้แนวคิดในการพัฒนาระบบการบริหาครับ

โรงเรียนดี ผู้บริหารเก่ง ครูเชี่ยวชาญ นักเรียนเก่งดีมีสุข ชุมชนมีส่วนร่วมสนับสนุน สื่ออุปกรณ์พร้อม สิ่งแวดล้อมเอื้อ

ต่อการเรียนรู้

โรงเรียนไม่ดี ผู้บริหารไม่สนใจ ครูไม่ทำการสอน เด็กอ่อนจนอ่านไม่ออก ชุมพาลูกออกไปที่ใหม่ สุดท้ายนั่งตบยุง

อาชีพเราอยู่ได้เพราะใครเล่า ถ้าไม่มีเด็กครูก็หมดความสำคัญ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี