ความเห็น 2014353

โครงการคุณธรรมนำความรู้ ร.ร.กีฬาเทศบาลนครนครปฐม

เขียนเมื่อ 

                ชื่นชมโครงการคุณธรรมนำความรู้

                ที่เชิดชูสู่ความมีศักดิ์ศรี

                ครูอ้อยเล็กเผยแพร่แต่สิ่งดี

                มวลน้องพี่ชาวไทยขอปรบมือ