ความเห็น 20142

กวีนิพนธ์ชิ้นสุดท้าย: THE LAST POEM

ชายขอบ
IP: xxx.113.76.9
เขียนเมื่อ 
     ครับอย่างปฏิเสธเลยครับว่าไม่มีความกลัว เพราะ "ความกลัว" เป็นสิ่งที่มีในปกติ ในธรรม(ชาติ) หากเมื่อได้เรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ เราก็ทำได้เพียงการเผชิญหน้าอย่างทรนงกับความกลัวเท่านั้น ความกลัวหาได้หลีกหนีไปไหนเลย แล้วใครจะผ่านมันไปได้หรือไม่อย่างไร ก็อยู่ที่จิต...ใจของคน คน ๆ นั้นเอง เท่านั้น แม้จะได้รับแรงใจจากใครมากมายสักเท่าไหร่ก็ตาม